Välkommen till Knektens Bed & Breakfast.


För mer information, ring Gunilla 070-25 75 188

 

Knektens Bed & Breakfast.
Centralgatan 17, 795 31 Rättvik